Informatie over vogelsVoordat u begint aan een vogel als huisdier moet men zichzelf eerst een aantal dingen afvragen. 

-Voor welke vogel bent u geschikt en hoeveel tijd kunt u vrijmaken. 

Twee grasparkieten samen kosten minder tijd dan een bontboertje in zijn eentje. 

-De financiële kant speelt een rol, niet alleen bij de aanschaf maar ook daarna.

Een ara kost aanzienlijk meer, ook in onderhoud dan een kanarie. 

-Hoeveel ruimte kunt u de vogel geven. 

Geen enkele vogel hoort de rest van zijn leven in een klein kooitje.

-Waarvoor neemt u een vogel

Moet het een tamme huisgenoot worden of mag de vogel zijn natuurlijk gang gaan. 

Het was tot voor kort een gewoonte dat papegaai achtige zeer jong als kuiken verkocht worden. De vogel zou dan tammer worden. Dit is gelukkig nu bij de wet verboden. 

De leeftijd waarop papegaaiachtige gescheiden mogen worden kunt u in de lijst :https://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2018-07-01/#BijlageI vinden.